ഏയ്സിറ്റ്സ് കാമിനോ ഡി ആൻബൽ, ഗൌർമെറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഒബ്ലാസെറ്റ്

ഹാനിബാൾ ഒരു കർഥജിനിക് ജനറലായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല തന്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ ആനകളെ കൂടെ പൈറിനികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത്. ആനിമൈസ് കാമിനോ ഡി ആൻബൽ അതിൻറെ പേരിൽ ഒലിവ് പുൽച്ചെടി വളരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പ്രശസ്ത ആഫ്രിക്കൻ വായന തുടരുക

Teruel El Ferial ന്റെ ഹാം, ഗുണമേന്മയും പാരമ്പര്യവും

തലസ്ഥാനമായ ടെറുവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സെഡ്രില്ലകളിൽ ടെറുവെൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ, മൈജ്രസ് നദിയിൽ കുളിക്കപ്പെടുന്ന ദേശങ്ങളിൽ, അസാധാരണമായ ടെറുവേൽ ഹാം, മറ്റ് പന്നിക് ഡെറിവേറ്റീവുകൾ എന്നിവ സൌഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ജിയോൺസ് ഫെറിയൽ, സിയറ ഡി സെദ്ര്രാസ് എസ്എലിന്റെ പ്രതിനിധി ബ്രാൻഡ്, പ്രദേശത്ത് മറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല വായന തുടരുക

റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസണുമായി മരുഭൂമിയോട് കൂടിയ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്

വിർജിൻ ഐലൻഡിലെ വിക്റ്റോറിയൻ കോടീശ്വരനായ റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസണിന്റെ സ്വകാര്യ ദ്വീപിന്റെ പേരാണ് നെക്കർ ദ്വീപ്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇമ്മാ പർവതങ്ങളിൽ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ഇമ്മാനുവിൽ, ഒരു തരം 5 ചുഴലിക്കാറ്റ്, 5, ഒന്നാണ് വായന തുടരുക